13-დან 18 თებრვლის ჩათვლით აღიდგინეთ სტუდენტის სტატუსი და ისწავლე ერთი სემესტრი სრულიად უფასოდ!