ნიუ უნის საკონფერენციო დარბაზში რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და ამ წუთებშიც გრძელდება ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.
შეხვედრას ესწრებიან ფაკულტეტის საბჭოს წევრები.