ახალი უმაღლესი სასწავლებელი ​ სასწავლებლის აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს, ადმინისტრაციას და სტუდენტებს სთავაზობსბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის ინტერნეტ- ლექციების​ ციკლს:“ისტორია, როგორც იარაღი. ფალსიფიკაციები-მითები-შეთქმულების თეორიები“.

​ დარეგისტრირების თარიღი:​ 2020 წლის 12 თებერვლამდე, ოთხშაბათობით, ინტერნეტით, ​ ​ გერმანულ ენაზე.

ისტორია, როგორც იარაღი​ გამოიყენებოდა გარკვეული​ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, მისი გამოყენების დიაპაზონი მოიცავდა თვალნათლივ ფალსიფიკაციას და​ ასევე მითებისა და შეთქმულების თეორიების შექმნას. ინსტრუმენტალიზაციის ყველა ეს ფორმა უარყოფდა​ და საეჭვოს ხდიდა ობიექტურობის კატეგორიებსა და ჭეშმარიტებას, რომლებიც იყო ძირითადი საფუძველი მე-19 საუკუნეში ისტორიის, როგორც მეცნიერების შექმნის ფალსიფიკაცია, მითები და შეთქმულების თეორიები ყოველთვის გამიზნულია, რათა შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოებრივი აზრი.ამგვარად, აღნიშნული ლექციების ციკლი განიხილავს მრავალ სამეცნიერო საკითხს, რაც ასევე ეხება აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებს. ისტორიულმა ფალსიფიკაციამ, მითოლოგიზაციამ ​ და შეთქმულების თეორიებმა შეიძლებე მიგვიყვანოს არსებით პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მღელვარებებთან და დესტაბილიზაციასთან, როგორც ეს გააცნობიერა ჰანნა არენდტმა ჯერ კიდევ 1974 წელს:,, როდესაც ყველა ინტენსიურად ტყუილს გეუბნება, შედეგად უკვე კი არ გჯერა ამ​ტყუილის, არამედ აღარავის არაფრის არ სჯერა.“

​ დაინტერესებულმა პირებმა მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს: ქ-ნ ნანა ციხისთავი, ​ ტელ: 555 79 67 417