ახალ უმაღლეს სასწავლებელში დასაქმების კვირეულის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა აგროჰაბის წამომადგენელთან, შეხვედრაზე განხილიული იყო ახალი უმაღლესი სასწავლებლის კურდამთავრებულთა და სტუდენტთა დასაქმების პერსპექტივები. აგროჰაბის წარმომადგენლება სტუდენტებს გააცნეს რეალური ვაკანსიები, რაზეც სტუდენტთა მხრიდან გამოიხატა დაინტერესება.