საინფრმაციო შეხვედრა ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით. სტუდენტები დეტალურად გაეცნენ უნივერსიტეტში არსებულ რესურსებს: ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ელექტრონულ კატალოგს, ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას და საერთაშორისო ელექტრონულ რესურსებს.

Read More

მეხუთე სტუდენტური კონფერენცია

2018 წლის 22  ივნისს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება მეხუთე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციიის ორგანიზების წესი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას უკეთებს სასწავლებლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და სტუდენტთა თვითმმართველობა; სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში. სასწავლებლის რექტორი სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, სტუდენტთა თვითმმართველობასთან და ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, ქმნის საკონფერენციო კომისიის შემადგენლობას და უზრუნველყოფს კონფერენციის ჩატარებას სექციების მიხედვით.…

Read More