აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, დაესწრონ პროფ. ფლორიან მიულფრიდის საჯარო ლექციას, თემაზე: „ არასწორი მოქალაქეობა „ (Citizenship Gone Wrong).

Read More

საქართველოს სტუდენტური ლიგის შეხვედრა ფუტსალში

არენა 1-ში გაიმართა საქართველოს სტუდენტური ლიგის შეხვედრა ფუტსალში, სადაც ნიუ უნის საფეხბურთო გუნდმა დღეს პირველი ოფიციალური შეხვედრა გამართა ნიუ ვიჟენის საფეხბურთო გუნდის წინააღმდეგ. 

Read More

ნოდარ გრძელიშვილის წიგნის პრეზენტაცია

ამ წუთებში ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს ნიუ უნის აფილირებული პროფესორის ნოდარ გრძელიშვილის წიგნის „ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკა“ პრეზენტაცია. წიგნი ახალი უმაღლესი სასწავლებლის დაფინანსებით გამოიცა.

Read More

საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის შალვა ოგბაიძის მადლიერების წერილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის შალვა ოგბაიძის მადლიერების წერილი ახალი უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებული ანნა ირემაშვილის მიმართ.

Read More

ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკა

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის დაფინანსებით გამოიცა ნიუ უნის აფილირებული პროფესორის ნოდარ გრძელიშვილის წიგნი „ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკა“, რომელშიც განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები

Read More

მემორანდუმი

ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკლუტეტზე არსებული საერთაშორისო ურთიერთობების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელის შეწყობა,

Read More

მემორანდუმი

დღეს ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და „ახალი თაობა უკეთესი მომავლისთვის“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია

Read More

მემორანდუმი

ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია

Read More

კონკურსი ნიუუნის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის

ფოტოგრაფიის კულტურის ცენტრი PhotoCULT-ი მიუნხენში მდებარე უკრაინის გენერალურ საკონსულოსა და კულტურის ცენტრ Pasinger Fabrik-თან თანამშრომლობით აცხადებს კონკურსს უკრაინელი, მოლდოველი და ქართველი ფოტოგრაფებისთვის.

Read More

სამუშაო შეხვედრა

ამ წუთებში ახალ უმაღლეს სასწავლებელში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებიან ნიუ უნის რექტორატის, ადმინისტრაციის, ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურების წარმომადგენლები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები

Read More