DAAD Germany – საზაფხულო სკოლა

საზაფხულო სკოლა მე-2 და მე-3 კურსის სტუდენტებისთვის და მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტებისთვის.
ხანგრძლივობა: 3-4 კვირა
აუცილებელი მოთხოვნა: გერმანული ენის ცოდნა მინიმუმ A2 დონეზე.
საფასური: უფასო
სტიპენდია: 1061 ევრო + 675 ევრო გზისა და გერმანიაში ცხოვრების ხარჯებისთვის.
რეგისტრაციის პერიოდი:  01.12.2020.

Read More

V საერთაშრისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, სოციუმი და ქრისტიანობა’’

კონფერენციის ორგანიზატორები:
მინსკის სასულიერო აკადემია;
ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და საერთაშორისო პოლიტეკონომიის ფაკულტეტები;
ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ინსტიტუტი;
ევროპული კვლევითი ასოციაცია „Oikonomos“;
საზოგადოებრივი საქველმოქმედო გაერთიანება.

Read More

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი  აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, შემდეგი სწავლის სფეროებისა და რაოდენობების შესაბამისად:

Read More

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები იაპინიის უნივერსიტეტებში

იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო JICA გრძელვადიანი პროექტის “SDG Global Leader JFY (2021-2023)” ფარგლებში გთავაზობთ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს.
პროგრამის მიზანია მდგრადი განვითარების სფეროში ლიდერებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგნელების მომზადება,

Read More

მემორანდუმი საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასთან

მემორანდუმი მიზნად ისახავს საქართველოს ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას,  ერთობლივი პროგრამებისა თუ პროექტების დაგეგმვას და განხორციელებას, რაც მიმართულია სამეცნიერო კვლევების, საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სტუდენტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობისაკენ.

Read More

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი ფლორენციის სამეცნიერო კონფერენციაზე: ,,ტურიზმი საზღვრების გარეშე – 2020

2020 წლის 20 ოქტომბერს ფლორენციის ყოველწლიური კონფერენციის ,, ტურიზმი საზღვრების გარეშე – 2020“ მუშაობაში მონაწილეობდა 81 ქვეყნის წარმომადგენელი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციებიდან, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან…

Read More

ონლაინ შეხვედრა პირველკურსელებთან

მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანის ინიციატივით შედგა სასწავლო პროცეცის მართვის სამსახურისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლების ონლაინ-შეხვედრა პირველკურსელებთან.

Read More

ტურიზმის განვითარების ცენტრის გზავნილი რომუალდო დელ ბიანკოს სამეცნიერო კონფერენციას

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში 2020 წლის 24 იანვარს გაიხსნა ტურიზმის განვითარების ცენტრი, რომელსაც პარტნიორული ურთიერთობები გააჩნია ფლორენციის რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდთან. ტურიზმის განვითარების ცენტრს ხელმძღვანელობს აფილირებული პროფესორი ნოდარ გრძელიშვილი.

Read More

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

„2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ” საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ახალ უმაღლეს სასწავლებელში 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი წარიმართება /გაგრძელდება დისტანციურ რეჟიმში.

Read More

სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის

პროექტი „სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის“ ხორციელდება ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის” – Institutional and Capacity Development Center (ICDC) -ის, მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით და დაფინანსებით.

Read More