ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, შემდეგი სწავლის სფეროების შესაბამისად:
საერთაშორისო ურთიერთობები: ასოცირებული პროფესორი –  9 საშტატო ერთეული. ასისტენტი –  5 საშტატო ერთეული.
ბიზნესის ადმინისტრირება: ასოცირებული პროფესორი –  3  საშტატო ერთეული. ასისტენტ-პროფესორი – 2

Read More

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნიში მიმდინარე წლის 11 მარტს, ონლაინ რეჟიმში, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ინიციატივით, სტუდენტებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ელექტრონული მართვის სისტემით სარგებლობის წესისა და ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

Read More

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-16 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა.

Read More

ნიუუნის სტუდენტის სოფი ჯოხაძის წარმატება

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნი ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტ სოფო ჯოხაძეს ულოცავს წარმატებას!
სოფი ჯოხაძე საქართველოს ენოტურიზმის ასოციასიის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით მიემგზავრება ორკვირიან პროფესიულ პრაქტიკაზე ესპანეთის ღვინის მარნებში. ეს პრიზი მან მოიპოვა სასერტიფიკატო კურსის – „ღვინის ტურიზმი“ წარმატებით გავლის საფუძველზე.

Read More