ონლაინ შეხვედრა კურსდამთავრებულებთან

2023 წლის 20 ნოემბერს შედგა ონლაინ შეხვედრა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებთან.
საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებმა კუსდამთავრებულებებს წარუდგინეს/კიდევ ერთხელ გააცნეს  ბიზნესის, ტურიზმის და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამები – ცალკეული პროგრამის სტრუქტურა, მიზნები, შედეგები და სხვა.

Read More

შეხვედრა კურსდამთავრებულებთან

20 ნოემბერს გაიმართება ონლაინ შეხვედრა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებთან. საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელები კუსდამთავრებულებებს წარუდგენენ ცალკეული პროგრამის სტრუქტურას, მიზნებს, შედეგებს… ასევე შეხვედრაში ჩართული იქნება ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი რომელიც კურსდამთავრებულებთან განიხილავს გამოკითხვის ფორმებს, სწავლის შედეგების შეფასების პროცედურებს და გამოკითხვების შედეგებს. 

Read More

საჯარო ლექცია თემაზე: „ეკოტურიზმი – ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი’’

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ინიციატივით ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნი სტუდენტებისათვის გამართავს საჯარო ლექციას თემაზე: „ეკოტურიზმი – ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი’’ საჯარო ლექციას წარუძღვება ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის პროფესორი ქ-ნ მანანა ალადაშვილი. შეხვედრა გაიმართება: 15 ნოემბერს, 12:00 საათზე, საკონფერენციო დარბაზში (N204) დასწრება თავისუფალია.

Read More

პროფესორთა ატესტაცია

2023 წლის 10 ნოემბრიდან გამოცხადდა პროფესორთა ატესტაცია ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე  უვადოდ არჩეული პროფესორ(ებ)ისათვის;
ატესტაციის ვადები:
საატესტაციო საბუთების მიღება: 13.11.2023 – 14.11.2023
საატესტაციო საბუთების განხილვა: 15.11.2023 

Read More

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ სრულიად უსასყიდლოდ გაიარონ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) აკადემიის მიერ შემუშავებული „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“ (DL-101GE), რომელიც სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ მიერ ქართულ ენაზე ითარგმნა და შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი ქართულ კანონმდებლობასთან.

Read More

შეხვედრა Goodwill • გუდვილის წარმომადგენლებთან

31 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გაიმართა შეხვედრა Goodwill • გუდვილის წარმომადგენლებთან: HR დეპარტამენტისა და სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი: ხათუნა ჩხარტიშვილი და შერჩევის სპეციალისტი: გვანცა ედიშერაშვილი
შეხვედრის პირველ ნაწილში ყურადღება გამახვილდა Goodwill • გუდვილის საქმიანობის თავისებურებებსა და წარმატების განმაპირობებელ ფაქტორებზე.

Read More