პროფესორთა ატესტაცია

2023 წლის 10 ნოემბრიდან გამოცხადდა პროფესორთა ატესტაცია ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე  უვადოდ არჩეული პროფესორ(ებ)ისათვის;
ატესტაციის ვადები:
საატესტაციო საბუთების მიღება: 13.11.2023 – 14.11.2023
საატესტაციო საბუთების განხილვა: 15.11.2023 

Read More

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ სრულიად უსასყიდლოდ გაიარონ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) აკადემიის მიერ შემუშავებული „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“ (DL-101GE), რომელიც სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ მიერ ქართულ ენაზე ითარგმნა და შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი ქართულ კანონმდებლობასთან.

Read More

შეხვედრა Goodwill • გუდვილის წარმომადგენლებთან

31 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გაიმართა შეხვედრა Goodwill • გუდვილის წარმომადგენლებთან: HR დეპარტამენტისა და სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი: ხათუნა ჩხარტიშვილი და შერჩევის სპეციალისტი: გვანცა ედიშერაშვილი
შეხვედრის პირველ ნაწილში ყურადღება გამახვილდა Goodwill • გუდვილის საქმიანობის თავისებურებებსა და წარმატების განმაპირობებელ ფაქტორებზე.

Read More