მოგეხსენებათ, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია NATO-ს
ფარგლებში ფუნქციონირებს NATO-ს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია (STO), რომელიც წევრი სახელმწიფოებისა და ალიანსის პარტნიორი ქვეყნების მეცნიერთათვის უზრუნველყოფს სამეცნიერო-ტქნოლოგიურ საკითხებზე სიმპოზიუმების, სემინარ-ვორქშოპების, კურსების, შეხვედრების, კონფერენციების და სხვა აქტივობების განხორციელებას.
2022 წლის 19-20 იანვარს, STO-ს საინფორმაციო სისტემების ტექნოლოგიების პანელის (IST) მიერ დაგეგმილია ონლაინ ღონისძიება – “საკომუნიკაციო ქსელებისა და ინფორმაციის
დისემინაცია ტაქტიკური უპირატესობის მიზნებისთვის” (IST-185 Research Specialists’ Meeting
(RSM) on Communication Networks and Information Dissemination for the Tactical Edge).
შეხვედრაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია ონლაინ რეგისტრაცია 2022 წლის 14
იანვრამდე (ღონისძიების ბმული: https://bit.ly/3sAjuAh)
Spread the love