სტრუქტურა


ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მართვის ორგანოები

    აკადემიური საბჭო
    რექტორი
    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეულები


ძირითადი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი:
    ფაკულტეტი/ფაკულტეტები

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები:

    კანცელარია
    ბიბლიოთეკა
    საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
    საზოგადოებასთან და საზღვარგარეთთან ურთიერთობის სამსახური
    საფინანსო სამსახური
    სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების სამსახური
    დაცვის და უსაფრთხოების სამსახური

       ჩვენი პარტნიორები

Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face

Smiley face   Smiley face   Smiley face

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
I კორპუსი:
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 26;
II კორპუსი:
ქ. თბილისი, მე–3–ე მასივი,
მე–6–ე კვარტალი, კორპუსი 7ა

ელ-ფოსტა: info@newuni.edu.ge
ტელ: +995 568 89 99 98