ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 პროფესორის თანამდებობაზე:

  1. ნათია გოგოლაური- ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
  2. ანნა მარუაშვილი -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
  3. თამარ გარდაფხაძე – სამართლის მიმართულება
  4. ქეთევან ჯიჯეიშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
  5. სულიკო გრიგალაშვილი-საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

  1. ნათია ბედუკაძე-მამაცაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
  2. ხათუნა ჯოხაძე – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
  3. გიორგი კაკაშვილი – ინფორმატიკის მიმართულება
  4. თეა ბარამაშვილი-ინფორმატიკის მიმართულება