პრეზიდენტი – ნინო სალუქვაძე

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: nino.salukvadze1996@gmail.com

ტელ: 558951033

 

ვიცე-პრეზიდენტი – ჯუმბერ მამასახლისი

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: jubamamasakhlisi7@gmail.com

ტელ: 598265374

 

კულტურის და საგარეო ურთიერთობების კომიტეტი – ირინე კაჭარავა

ფაკულტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები

ელ-ფოსტა: conirinekacharava@gmail.com

ტელ: 599138419

 

ტურიზმის კომიტეტი

1. ილონა კაჭარავა

ფაკულტეტი – ტურიზმი

ელ-ფოსტა: i.kacharava@newwuni.edu.ge

ტელ: 557104848

2. დავით ბაღუშვილი

ფაკულტეტი – ფაკულტეტი-ბიზნეს ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: datobaguSvili@gmail.com

ტელ: 597962892

 

განათლების კომიტეტი – ჯუმბერ მამასახლისი

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: jubamamasakhlisi7@gmail.com

ტელ: 598265374

 

შიდა საკითხების კომიტეტი

1. დარეჯან გურესაშვილი

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: dajiguresashvili@gmail.com

ტელ: 571045882

2. ნუკრი პაქსაძე

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: nukripaqsadze@bk.ru

ტელ: 558474751

 

სპორტის კომიტეტი

1. ბარნაბა ჭაავა

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: Barnaba.1993@mail.ru

ტელ: 574038545

2. გურამ შარუხია

ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება

ელ-ფოსტა: gigisharuxia4@gmail.com

ტელ: 568787846

3. ვალერიან ვაშაყმაძე

ფაკულტეტი – ტურიზმი

ელ-ფოსტა: v.vashaymadze@bk.ru

ტელ: 571107743