სამუშაო შეხვედრა

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა გაფართოებული სხდომა, სადაც განიხილებოდა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის “ხედვა, მისია, მიზნების და ღირებულებების” განახლებული რედაქცია. ასევე ახალი უმაღლესი სასწავლებლის “2018-2024 წწ. სტრატეგიული განვითარების გეგმის ( 7 წლიანი) და 2018- 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის (3 წლიანი)” განახლებული რედაქცია.  სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ესწრებოდნენ ნიუ უნის რექტორატის, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის, ადმინისტრაციის, ხარისხის უზრუნველყოფის,…

Read More