მისამართი:

I კორპუსი:

ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 56;

ტელეფონის ნომერი:

+995 592 11 11 00 ; +995 593 55 79 01

ელ-ფოსტა:

INFO@NEWUNI.EDU.GE

საიდენტიფიკაციო კოდი:

404916203

საბანკო კოდი:

CBASGE22

ანგარიშის ნომერი:

GE08BS0000000046636940