მეექვსე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 21  ივნისს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება მეექვსე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.  შექმნილია კომისიის შემდეგი შემადგენლობა:

ა) თამარ გარდაფხაძე- რექტორი, კომისიის თავმჯდომარე;

Read More

უმაღლესი განათლების სისტემის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ხედვა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გიორგი ვაშაკიძემ…

Read More