საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნიში მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს, ონლაინ რეჟიმში, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ინიციატივით, სტუდენტებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ელექტრონული მართვის სისტემით სარგებლობის წესისა და ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

Read More

ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე ერასმუს +-ის ეგიდით

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ. 2021 წლის 28 სექტემბერს 17:00 საათზე ერასმუს +-ის ეგიდით გაიმართება ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) თაობაზე. ვებინარი წარიმართება  Zoom პლატფორმის მეშვეობით. შესაბამისი ბმული გამოყვეყნდება ღონისძიების დაწყებამდე.

Read More

სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

სტუდენტთა ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სოციალური პროგრამის ფარგლებში ელექტრონულ ფორმატში დღეიდან განცხადებების მიღებას იწყებს. სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მიზნით, სოციალური პროგრამის ფარგლებში განცხადებების მიღება დაიწყო ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო …

Read More

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას,  რომლის  მიზანია სოციალურად დაუცველი წარმატებული  სტუდენტების  უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და  სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება.

Read More

DAAD-ის 2022/2023 წლის სასტიპენდიო კონკურსი

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის 2022/2023 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე.
განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია როგორც გერმანულ ისე ინგლისურ ენაზე (გარდა საზაფხულო კურსის სტიპენდიისა).
საზაფხულო ენის კურსი…

Read More

ვაკანსიას გრანტების მენეჯერის პოზიციაზე

საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაცია აცხადებს ვაკანსიას გრანტების მენეჯერის პოზიციაზე.
– თუ, ხართ სტუდენტი ან 30 წლამდე მოტივირებული, აქტიური და კრეატიული ახალგაზრდა და გაინტერესებს მოხალისეობრივი საქმიანობა;
– თვლით, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი და გსურთ ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს;

Read More

უფასო ინტენსიური ონლაინ სასწავლო კურსები სტუდენტებისთვის

ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი – უფასო ინტენსიური ონლაინ სასწავლო კურსები სტუდენტებისთვის 03-09-2021პოლონეთის ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Rzeszów University of Technology – RUT) ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს სთავაზობს უფასო ინტენსიურ ონლაინ სასწავლო კურსებს შემდეგი მიმართულებებით: 1. საწარმოო პროცესების დიგიტალიზაცია (Digitalization of production processes) (სააპლიკაციო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 26.09.21);

Read More

წინ მომავალში – ელექტრონული ხელმოწერების ეპოქა

მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ინიციატივით, ჩატარდა ონლაინ ვებინარი „წინ მომავალში – ელექტრონული ხელმოწერების ეპოქა“. ვებინარის ფარგლებში განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: 1. როგორ გავამარტივოთ დოკუმენტის ინიცირების პროცესი;

Read More

სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების სოციალური პროგრამა!

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში მოქმედებს სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების სოციალური პროგრამა, რომელსაც ყოველი სასწავლო წლისთვის, სამინისტროს წარდგინებით, განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2021 წლის 27 აგვისტოს №435 დადგენილებით განისაზღვრა…

Read More

ძვირფასო პირველკურსელებო გილოცავთ სტუდენტობას!

ძვირფასო პირველკურსელებო, გილოცავთ თქვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპს – სტუდენტობას!  გისურვებთ, რომ ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გატარებული წლები გახდეს თქვენი წარმატებული მომავლის გარანტი. შეგახსენებთ, რომ რეგისტრაცია დაიწყება მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს და გაგრძელდება 17 სექტემბრის ჩათვლით.

Read More