ამ წუთებში პროგრამული აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესთან დაკავშირებით ახალ უმაღლეს სასწავლებელში მიმდინარეობს სტუდენტებთან შეხვედრა.

შეხვედრას ესწრებიან ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.

შეხვედრას ნიუ უნის რექტორი, პროფესორი თამარ გარდაფხაძე უძღვება.

მომდევნო შეხვედრა ახალ უმაღლეს სასწავლებელში უახლოეს მომავალში გაიმართება.