თანამედროვე ეკონომიკის გამოწვევები 2020

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი სთავაზობს სასწავლებლის აკადემიურ პერსონალს ვარშავის ეკონომიკისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში, თემაზე – თანამედროვე ეკონომიკის გამოწვევები 2020 –  მონაწილეობის მიღებას.

Read More

სასწავლებლის აფილირებას რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდთან

2019 წლის 11 ივნისს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა, ქ-ნ თამარ გარდაფხაძემ ხელი მოაწერა სასწავლებლის აფილირებას რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდთან. რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი არის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ინიციატორი მსოფლიო მასშტაბით.

Read More

აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აკადემიურ პერსონალს სთავაზობს პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის პრაქტიკის გავლას პოლონეთში, ვარშავის სოციალური მეცნიერებების უნივერსიტეტში თემაზე – „სწავლების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები“

Read More

მემორანდუმი ლარნაკას უკლანის უნივერსიტეტთან

კვიპროსში ლარნაკას უკლანის უნივერიტეტსა და ახალ უმაღლეს სასწავლებელს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიზანია უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება, ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე არსებული საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელის შეწყობა.

Read More