ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაზაფხულის სემესტრის დაწყებასთან დაკავირებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც უძღვება ნიუ უნის რექტორი, პროფესორი თამარ გარდაფხაძე.
შეხვედრას ესწრებიან სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.