უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 27 სექტებრის გადაწყვეტილებით ახალ უმაღლეს სასწავლებელს მიენიჭა ავტორიზაცია 6 წლის ვადით.