ახალ უმაღლეს სასწავლებელში დასაქმების კვირეულის ფარგლებში გრძელდება შეხვედრები სხვადსხვა კომპანიასთან. შეხვედრა გაიმართა ჰოლანდიური წარმოშობის, მსოფლიოს უმსხვილესი სუპერმარკეტების ქსელ „სპარი“ -ს წამომადგენლებთან, შეხვედრაზე განხილული იყო ახალი უმაღლესი სასწავლებლის კურდამთავრებულთა და სტუდენტთა დასაქმების პერსპექტივები. წამოდგენილი იყო რეალური ვაკანსიები, რაზეც სტუდენტთა მხრიდან გამოიხატა დაინტერესება