ახალ უმაღლეს სასწავლებელსა და გერმანიის ვეჰტას უნივერსიტეტს შორის 2020 წლის 7იანვარს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს აკადემიურ ურთიერთობასა და თანამშრომლობას ერთობლივ სამეცნიერო კვლევებსა და განათლებაში. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა, პროფ. თამარ გარდაფხაძემ და ვეჰტას უნივერსტეტის პრეზიდენტმა, პროფ. დოქტორმა ბურჰარტ შმიდტმა .