2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ მეოთხე კომპონენტად შეთავაზებული ალტერნატიული საგნების ჩამონათვალი.