ბოლონიის უნივერსიტეტი ისტორიულად ცნობილია კანონიკური და საზოგადოებრივი სამართლის სწავლებით. გარკვეული მოსაზრებით, ეს დაწესებულება მსოფლიოს უძველეს უნივერსიტეტად მოიაზრება, ვინაიდან სიტყვა „უნივერსიტეტი“ აქ ახსენეს პირველად მისი დაარსებისას. სწორედ აქ გაიმართა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები, ფაკულტეტისა და ადმინისტრაციის წარმომდგენლები. შეხვედრაზე საუბარი იყო ნიუ უნისა და ბოლონიის უნივერსიტეტის მომავალი თანამშრომლობის შესახებ. შეხვედრის დასასრულს უძველესი უნივერსიტეტის უნიკალურ ბიბლიოთეკაში ნიუ უნის დელეგაციისათვის მოეწყო სპეციალური ტური.

Spread the love