ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აცხადებს კვლევით საგრანტო კონკურსს სასწავლებლის აკადემიური პერსონალისთვის. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარადგინონ შევსებული განაცხადი ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: INFO@NEWUNI.EDU.GE

საკონტაქტო პირი: დავით გეფერიძე, სამეცნიერო-კვლეითი ცენტრის ხელმძღვანელი.

საგრანტო განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 10 მაისი 2019 წელი, 18:00 საათი.

კვლევითი პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, საგრანტო პროექტის განაცხადი და სხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.