მ ო ბ ი ლ ო ბ ა

გადმოდი ახალ უმაღლეს სასწავლებელში (ნიუუნი-181)
და მოიპოვე:
✔️​ სწავლის საფასურის გადანაწილება 12 თვეზე!
✔️სურვილის შემთხვევაში, დაიმატე სასწავლო კურსები (კრედიტები) უფასოდ!
✔️უფასო სწავლის შესაძლებლობა სახელმწიფო გრანტის (100%, 70%, 50%)არსებობისას!
✔️ნიუუნის სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების შემთხვევაში!
✔️ერთი სემესტრის სწავლის შესაძლებლობა ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტში!
✔️მიიღე ნიუუნის 500ლარიანი გრანტი სწავლების პერიოდში!
​ ​