ნიუ უნიში გაიმართა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორთან პროფესორ თამარ გარდაფხაძესთან შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სასწავლებლის სტუდენტები, პროფესორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.