26 თებერვალს დაბა ბაკურიანში ჩატარდა ზამთრის უნივერსიადა!
ტურნირში მონაწილეობას იღებს საქართველოს ყველა უნივერისტეტი მათ შორის კი ახალი უმაღლესი სასწავლებელიც!
წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს სტუდენტებს!