ვარშავის ლინგვისტიკის კოლეჯი პერსონალისთვის წარმოგიდგენთ საერთაშორისო პრაქტიკის პროგრამას, რომელიც დაფუძნებულია ევროპულ საგანმანათლებლო პროექტზე: “სწავლების ინოვაციური, ევროპულ საგანმანათლებლო პრაქტიკაში უახლესი მეთოდები და ტექნოლოგიები.“ პრაქტიკის პერიოდში მონაწილეებს შსაძლებლობა ექნებათ, გაიუმჯობესონ საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზების უნარი, შეიმუშაონ და წარადგინონ თავიანთი საკუთარი სამეცნიერო და კვლევითი პროექტები და მიიღონ ფინანსება ევროკავშირის სპეციალური ფონდებისგან. მიიღონ, ასევე პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება უცხოურ უნივერსიტეტში.

პრაქტიკული კურსი იწყება ონლაინ რეჟიმში და მთავრდება WSL-ში, ჩესტოხოვაში ჩასვლით.

ღირებულება:  350 ევრო.