შემადგენლობა:

1. ივანე სეხნიაშვილი – ფაკულტეტის დეკანი

2. ნათია გოგოლაური – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

3. ქეთევან კვიცარიძე – ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

4. ნოდარ გრძელიშვილი – სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

5. გიორგი კახიძე – სტუდენტური ომბუდსმენი

6. მარინე ლუარსაბიშვილი – აკადემიური პერსონალი

7. ეპიფანე გვენეტაძე – აკადემიური პერსონალი


საკონტაქტო ნომერი – 555268660