საერთაშორისო ელექტრონული რესურსები

ebscohost_logo_horizontal.fw_

EBSCO - host

სარეგისტრაციო ველში უნდა შეიყვანოთ ქვემოთ მოცემული მომხმარებლის სახელი და პაროლი:

User ID: newinst

Password: NewHigherInst2019!

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ შესაძლებლობა გექნებათ, დაათვალიეროთ კოლექციები და გადმოწეროთ თქვენთვის საინტერესო მასალა.

EDWARD ELGAR PUBLISHING JOURNALS AND DEVELOPMENT STUDIES E-BOOKS

აღნიშნულ ბმულზე მოცემულია წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის შესახებ.

სისტემაში შესასვლელი მონაცემები.

Username: NewHigherAdmin

Password: NewHigherEIFL19

Openedition

დაფუძნდა 1999 წელს და ამჟამად მისი კოლექცია მოიცავს 450 ონლაინ გამოცემას, 150000 სტატიას. ძირითადი მიმართულებებია - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები. ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

სისტემაში შესასვლელი მონაცემები.

Username: newuni

Password: 6dQnp3E4

PROJECT GUTENBERG

გთავაზობთ დაახლოებით 53,000 უფასო ელექტრონულ წიგნს.

OPEN LIBRARY

აერთიანებს დაახლოებით 20 მილიონამდე ელექტრონულ წიგნს და 1.7 მილიონამდე წიგნების სკანირებულ ვერსიას.

MANYBOOKS

წარმოადგენს საშუალებას წვდომა გქონდეთ 29,000 მეტ ელექტრონულ წიგნთან.

THE OAPEN

ბიბლიოთეკა შეიცავს აკადემიურ წიგნებს, ძირითადად ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში

Spread the love