მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასწავლებელში სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა 2021 წლის 2 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით.
ნიუუნიში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ა) განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა/ID ბარათი) დედანი და ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა – პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანის დედანი);

Read More

გადმოდი სასწავლებლად ნიუუნიში – მიიღე გრანტი

მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2021 წლის 16 აგვისტოდან 30 აგვისტოს 18.00 საათამდე.
ნიუუნიში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
ა) განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა/ID ბარათი) დედანი და ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა – პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანის დედანი);

Read More

2021 წლის უპრეცენდენტო შეთავაზება აბიტურიენტებს!

ჩააბარე ნიუუნიში აირჩიე პირველ პრიორიტეტად და მიიღე უპრეცედენტო შეთავაზება 
ნიუუნი  გთავაზობთ ისწავლოთ შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:
ბიზნესის ადმინისტრირება
ტურიზმი
საერთაშორისო ურთიერთობები
2250 ლარის ნაცვლად  ლარად

Read More

მობილობა ნიუუნიში

ნიუუნის უპრეცედენტო შეთავაზება მობილობის მსურველ ყველა სტუდენტს ვისაც გაქვთ:
აქტიური სტუდენტის სტატუსი
შეჩერებული სტუდენტის სტატუსი
შეწყვეტილი სტუდენტის სტატუსი (ერთი წელი)
გაიარე რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე მიიღე ფინანსური შეღავათი საბაკალავრო პროგრამებზე

Read More

აბიტურიენტთა მიღებას 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი -ნიუუნი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე. რეგისტრაციის ვადები: 1 სექტემბერი – 30 სექტემბერი რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები: აბიტურიენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში).

Read More