სტაჟირების პროგრამა რონდელის ფონდში

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი) აცხადებს მიღებას 3-თვიანი სტაჟირების პროგრამაზე.  სტაჟიორის მთავარი პასუხისმგებლობაა მონაწილეობა მიიღოს ფონდის პროექტების განხორციელებაში. სტაჟიორი ანგარიშვალდებულია პროექტის მენეჯერსა და ფონდის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან.
სტაჟირების პერიოდი: ა.წ. 20 თებერვალი–20 მაისი

Read More

პოლონეთის სასტიპენდიო პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

გამოცხადდა პოლონეთის რესპუბლიკის ლეინ კირკლენდის სასტიპენდიო პროგრმა 2023/2024 აკადემიური წლისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ორი სემესტრის განმავლობაში სწალას ოთხი პოლონური აკადემიური ცენტრიდან ერთ-ერთში(ვარშავა, კრაკოვი, ვროცლავი, ლუბლინი) და მინიმუმ ორკვირიან პროფესიულ სტაჟირებას საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

Read More

თანამშრომლობის მემორანდუმი

2023 წლის 12 იანვარს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის რექტორმა, პროფესორმა თამარ გარდაფხაძემ და მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯის რექტორმა, პროფესორმა ნათია გოცაძემ ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. 

Read More

ნიუუნის სრული დაფინანსებით გამოცემული სახელმძღვანელო

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის სრული დაფინანსებით გამოიცა ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, პროფესორ მანანა ნანიტაშვილის სახელმძღვანელო „საერთაშორისო მარკეტინგი“. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, აგრეთვე საერთაშორისო მარკეტინგის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტების, მენეჯერებისა და მკითხველთა ფართო წრისთვის.

Read More

ანაზღაურებადი სტაჟირებები კერძო კომპანიებში

„სტაჟირებისა და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის/კურსდამთავრებულთათვის“.
პროექტი ხორციელდება ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის ICDC-ის მიერ, The USAID Economic Security Program | USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით.

Read More