პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები” 2017 წლის 17-18 ნოემბერს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში ჩატარდება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. კონფერენციის თემაა “თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები” კონფერენციის ჩატარების ვადები და პირობები: 1. სამეცნიერო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს Word-ში, Sylfaen-ში, შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5, ველების დაშორება მარჯვენა-მარცხენა მხარეს…

Read More

მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2018-2024 წწ. სტრატეგიული განვითარების გეგმის (7 წლიანი) და 2018 – 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის (3 წლიანი) შემუშავებაზე მომუშავე ჯგუფის სხდომა გაიმართება ახალი უმაღლესი სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში 7 სექტემბერს.

Read More