საინფორმაციო შეხვედრა ეთიკის კომისიის საქმიანობის წესთან დაკავშირებით

2022 წლის 28 ოქტომბერს, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ეთიკის კომისიის საქმიანობის წესთან დაკავშირებით. შეხვედრას უძღვებოდა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი – პროფესორი ივანე სეხნიაშვილი. შეხვედრაზე განიხილეს ეთიკის კომისიის მუშაობის წესი, გასაჩივრების პროცედურა, ეთიკის კომისიის შემადგენლობა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ნიუუნის სტუდენტები.

Read More

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, შემდეგი სწავლის სფეროების და რაოდენობების შესაბამისად:

ბიზნესის ადმინისტრირება:
ასოცირებული პროფესორი –  3  საშტატო ერთეული.

Read More

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

მიმდინარე წლის 24 ოქტომბერს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გაიმართა აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები
აკადემიური საბჭოს წევრები ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტიდან არიან:

Read More

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შეხვედრა ადმინისტრაციულ პერსონალთან და დამსაქმებლებთან

მიმიდნარე წლის 24 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სამუშაო შეხვედრა გამართა ნიუუნის პერსონალთან და დამსაქმებლებთან.

Read More

სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმებზე მომუშავე მუდმივმოქმედი ჯგუფის გაფართოებული სხდომა

2022 წლის  21 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში გაიმართა სასწავლებლის სტრატეგიული განვითარების (7-წლიანი) და სამოქმედო (3-წლიანი) გეგმებზე მომუშავე მუდმივმოქმედი ჯგუფის გაფართოებული სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ უსდ-ს, როგორც აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალი, ისე სტუდენტები.

Read More

ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება და საერთაშორისო ურთიერთობები

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნისა და ტორუნის (პოლონეთი)  ნიკოლას კოპერნიკის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის, Erasmus+ მობილობის პროგრამის ფარგლებში, ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების და საერთაშორისო ურთიერთობების განმტკიცების მიზნით, 2022 წლის 13 ოქტომბერს ნიუუნის სამუშაო ვიზიტით ეწვია ნიკოლას კოპერნიკის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ვიცე დეკანი, დოქტორი არანკა იგნასიაკ-შულცი.

Read More

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

მიმიდნარე წლის 17 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა  სამუშაო შეხვედრა გამართა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საერთაშრისო ურთიერთობების, ბიზნესის ადმინისტრირების, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებში ჩართულ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან.

Read More

სტატეგიულ და სამოქმედო გეგმებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა პერსონალთან და სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 17 ოქტომბერს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, სტატეგიულ და სამოქმედო გეგმებზე მომუშავე ჯგუფის ჩართულობით, შედგა შეხვედრა პერსონალთან და სტუდენტებთან.

Read More

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შეხვედრა სტუდენტებთან

მიმიდნარე წლის 10 – 13 ოქტომბერს, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა  სამუშაო შეხვედრები გამართა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საერთაშრისო ურთიერთობების, ბიზნესის ადმინისტრირების, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებთან.

Read More

საერთაშორისო გამოხმაურება

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის სტუდენტები და პერსონალი 2022 წლის 16-18 ნოემბერს მონაწილეობს ფლორენციის /იტალია/ საერთაშორისო ფესტივალზე „მსოფლიო ფლორენციაში“. 2022 წელს ფესტივალზე ნიუუნის მიერ წარდგენილია სამცხე-ჯავახეთის მხარე (პრეზენტაცია და კლიპი). პრეზენტაციისა და კლიპის წარდგენის შემდეგ რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი სიმონე ჯიომეტი გვწერს:

Read More