მეოთხე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2017 წლის 16  ივნისს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება მეხუთე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციიის ორგანიზების წესი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას უკეთებს სასწავლებლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და სტუდენტთა თვითმმართველობა; სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში. სასწავლებლის რექტორი სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, სტუდენტთა თვითმმართველობასთან და ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, ქმნის საკონფერენციო კომისიის შემადგენლობას და უზრუნველყოფს კონფერენციის ჩატარებას სექციების მიხედვით.…

Read More