სასტიპენდიო პროგრამები სლოვაკეთში

სლოვაკეთის სახელმწიფო ქართველი სტუდენტებისათვის აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამებს 2023-2024 სასწავლო წლისათვის. განცხადებების წარდგენა შეუძლიათ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე უნივერსიტეტის ლექტორებსა და მკვლევრებს. სტუდენტებს და დოქტორანტებს შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ მგზავრობის დაფინანსებაზე.

Read More

პროექტის „მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში“ ფარგლებში კონფერენცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებულ Erasmus+-ის პროექტის „მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში“ (SQUARE) კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსმა, პროფ. ნანა ციხისთავმა.

Read More