საინფორმაციო შეხვედრა სასწავლო პროცესის მართვის სისტემასთან დაკავშირებით

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა სასწავლო პროცესის მართვის სისტემასთან დაკავშირებით. სტუდენტებს დეტალურად განემარტათ სისტემის ფუნქციური შესაძლებლობები. სერვისი მოიცავს: სტუდენტების რეესტრს, სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ინფორმაციის შეტანა/დამუშავებას, სასწავლო კურსების, რეესტრს (კრედიტი, წინაპირობა), საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგს, სილაბუსების ატვირთვას, ლექტორის სტუდენტის, ინდივიდუალურ პანელს. ზემოთ აღნიშნულ ინფორმაციაზე შეტანის შედეგად სისტემა ამუშავებს მონაცემებს და იძლევა შედეგებს: სხვდასხვა საბეჭდი ფორმები (ნიშნების…

Read More