სპეციალური შეთავაზება აბიტურიენტებს, რომელთაც ვერ გადალახეს კომპეტენციის ზღვარი!

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი -ნიუუნი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე. რეგისტრაციის ვადები: 21 აგვისტო – 28 სექტემბერი. რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები: აბიტურიენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში). სწავლის ხანგრძლივობა: 2023 წლის 2 ოქტომბერი – 2024 წლის 1 ივლისი.

Read More