შემადგენლობა:

ივანე სეხნიაშვილი – ფაკულტეტის დეკანი
მანანა ნანიტაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
მანანა ალადაშვილი – ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
ქეთევან ჯიჯეიშვილი  -საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
საკონტაქტო ნომერი – 555268660

Spread the love