📣📣განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ ტრენინგს- “ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონესთან, სწავლის შედეგების შესაბამის დადგენის მეთოდოლგია” ტრენინგი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებისა და პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პირებისთვის.
ტრენინგი გაიმართება 6 დეკემბერს (პარასკევს) -განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, 0 სართულზე N2 საკონფერენციო დარბაზში.
09-15 საათამდე.
ტრენინგს გაუძღვება ფსიქოლოგის დოქტორი, თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, განათლების საერთაშორისო ექსპერტი- ანი ქიტიაშვილი
ტრენინგზე დასწრების მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.👇👇