ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნი გიწვევთ სტუდენტთა მეცხრე სამეცნიერო კონფერენციაზე „ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები“
კონფერენცია გაიმართება 2022 წლის 16 დეკემბერს.
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული;
კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი;
კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება კრებულის სახით;
თეზისები მიიღება 2022 წლის 1 დეკემბრამდე.
დამატებითი ინფორმაცია და თეზისის გაფორმების წესი იხილეთ ბმულზე https://cutt.ly/MMrnb92
მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის სტუდენტებს.
ბაკალავრიატის სტუდენტებმა თეზისები უნდა წარმოადგინონ ხელმძღვანელის/რეკომენდატორის დასკვნასთან ერთად;
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატები:
ნოდარ გრძელიშვილი – პროფესორი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
Tel.: +995 599 903 202;
E-mail: nodargrdzelishvili@newuni.edu.ge
დავით გეფერიძე – პროფესორი, სამეცნიერო კვლევებისა და პერიოდული გამოცემების კოორდინატორი;
Tel.: +995 599963679;