ფინანსთა სამინისტროს აკადემია აცხადებს უსასყიდლო ტრენინგკურსს: ,,როგორ დავწეროთ CV და სამოტივაციო წერილი’’.
კურსის პროგრამა:
🛑პროფორიენტაციის პრაქტიკული ტესტი
🛑CV VS რეზიუმე – ძირითადი წესები და რეკომენდაციები
🛑CV და 6 წამის ეფექტი
🛑სამოტოვაციო წერილი – სტრუქტურა და შინაარსი, რა აინტერესებს დამსაქმებელს
🛑შერჩევის ეტაპები და დამსაქმებელთან კომუნიკაცია
🛑მოლაპარაკების ხელოვნება გასაუბრების დროს
🛑სოციალური მედიის როლი შრომის ბაზარზე
🛑ეფექტური თვითპოზიციონირება – LinkedIn, Facebook
🛑რა არის Freelancing და როგორ შეიძლება დავსაქმდეთ დისტანციურად
🛑თვითგანვითარების გზები
ტრენერი: ომარ ტერტერაშვილი
კურსის ხანგრძლივობა: ⏰4 საათი
ფორმატი: Online
დაწყების თარიღი: 19 ივლისი
რეგისტრაცია შეზღუდულია 30 აპლიკანტამდე
რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: http://regform.mofacademy.ge/
მიმართულება: უნარები
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
მობ: (+995) 599 08 20 40
ელ. ფოსტა: t.berianidze@mof.ge
სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრი გისურვებთ წარმატებას