ამ წუთებში ნიუ უნში მიმდინარეობს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის,ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს,შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის,უფროსი შრომის ინსპექტორის-მაია მიქაიას საჯარო ლექცია თემაზე: ,,შრომის უსაფრთხოება და იძულებითი შრომა”
შეხვედრას ესწრებიან ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის,სამართლისა და სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტები.