ახალ უმაღლეს სასწავლებელში 11 მაისს გაიმართა ზოგადი უნარების იმიტირებული გამოცდა. ტესტირებაზე აბიტურიენტებმა შეასრულეს როგორც ვერბალური, ასევე მათემატიკური ნაწილი. ზოგადი უნარების სადიაგნოსტიკო ტესტირებაში აბიტურიენტთათვის მონაწილეობა სრულიად უფასო იყო. ტესტირებისას გამოყენებული იყო ზოგადი უნარების ტესტის სრული, ახალი ვერსია.

ზოგადი უნარების იმიტირებული გამოცდის შედეგები

 

კოდი
ქულა
ვერბალური (MAX- 30)
მათემატიკური (MAX-30)
181-01 25 16 9
181-02 31 19 12
181-03 38 20 18
181-04 26 17 9
181-05 28 17 11
181-06 30 18 12
181-07 51 24 27
181-08 43 22 21
181-09 38 24 14
181-10 32 17 15
181-11 24 13 11
181-12 48 23 25
181-13 41 22 19
181-14 18 11 7
181-15 20 12 8
181-16 51 23 28
181-17 43 21 22
181-18 28 17 11
181-19 39 19 20
181-20 18 12 6
181-21 46 24 22
181-22 14 6 8
181-23 48 25 23
181-24 45 21 24
181-25 23 10 13
181-26 43 24 19
181-27 41 19 22
181-29 19 12 7
181-30 18 12 6
181-31 35 21 14
181-32 19 11 8
181-33 35 23 12
181-34 13 5 8
181-35 23 15 8
181-36 46 21 25
181-37 27 15 12
181-38 21 14 7
181-39 40 19 21
181-40 39 16 23
181-41 22 9 13