2022 წლის აპრილში ჩეხეთის რესპუბლიკაში  გამოვიდა იმფაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალი ,,ევროპული პოლიტიკისა და სამართლის დისკურსი“. ჟურნალის /ტომი 9, კრებული 2/ სამართლისა და პოლიტიკის თეორიული და ისტორიული პრობლემების  სექციაში გამოქვეყნდა ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის აფილირებული ასოცირებული პროფესორის ნანა ციხისთავისა და  ასისტენტ  პროფესორის ანა მოსაშვილის ერთობლივი ნაშრომი „ამერიკის შეერთებული შტატების ღირებულებები კონსტიტუციაში / THE VALUES OF THE UNITED STATES IN THE CONSTITUTION“.