პროექტი „სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის“ ხორციელდება ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის” – Institutional and Capacity Development Center (ICDC) -ის, მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის | The USAID Economic Security Program (DAI) მხარდაჭერით და დაფინანსებით.

პროექტის მიზანს წარმოადგენს:

ხალგაზრდების სამუშაოსთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა სტაჟირების გზით
სხვადასხვა სექტორების კვალიფიციური ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფა
ახალგაზრდებსა და დამსაქმებლებს შორის საქმიანი ურთიერთობების (ქსელის) განვითარება

პროექტში მონაწილეობენ წამყვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კოლეჯების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები

ბიზნეს კომპანიები საქართველოს 5 რეგიონიდან

ვრცლად პროექტის შესახებ იხილეთ: www.icdc.ge

Spread the love