კიდევ ერთი წარმატება საერთაშორისო ასპარეზზე

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პარტნიორმა რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდმა, 2020 წელს გამოსცა ფლორენციის ყოველწლიური კონფერენციის – „ტურიზმი საზღვრებს გარეშე“ – მასალები 3 ტომად. მესამე ტომში წარმოდგელილია ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის, პროფ. თამარ გარდაფხაძისა და

Read More