აკადემიური საბჭოს წევრები

🔰ქეთევან ჯიჯეიშვილი – პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
🔰მანანა ნანიტაშვილი – პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
🔰ნოდარ გრძელიშვილი – პროფესორი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
🔰მიმოზა ტყებუჩავა – ასოცირებული პროფესორი;
🔰ნინო მაზიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
🔰გიორგი ჩხიკვიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა – თამარ გარდაფხაძე, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის რექტორი.